Per 1 juli 2011 is de Houtleerwerkplaats opgeheven.

Voor informatie kunt u terecht bij Kolom Praktijk College Noord

www.kpcn.nl

administratie@kpcn.nl